Shop Mobile More Submit  Join Login
Irelia by kiiriin Irelia by kiiriin
Champion in league of legends ^^ , i love this game , so kool ♥

Another my art :) [link]
Add a Comment:
 
:iconexdollium:
Exdollium Featured By Owner Feb 11, 2013
Ý có chơi lol kìa :"> Còn vẽ siêu đẹp nữa :">
Acc lol là gì vậy bạn :">
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 18, 2013
:X cực mê lun í chứ , mình chơi chung acc với bạn ,tên là SecrectPisces :D
Reply
:iconexdollium:
Exdollium Featured By Owner Feb 21, 2013
Ý chết tự dưng lại "ko tìm thấy người chơi" @@
Bạn chơi sever nào vậy ? Nếu là VN thì mình add trong lol nó bảo vậy đó @@
Reply
:iconexdollium:
Exdollium Featured By Owner Feb 21, 2013
Okie :"> Mình add rồi XD
Tìm được người chơi lol lại còn thích vẽ (vẽ đẹp luôn ấy chứ) giống mình thật thích ghê XD
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 22, 2013
vừa mới thấy bạn trong lol phải hok ta ^^ , mà bạn chơi ragnarok bao giờ chưa ?
Reply
:iconexdollium:
Exdollium Featured By Owner Feb 22, 2013
Chơi rùi, nhưng bỏ cũng khá lâu rùi T_T
Uhm bạn vừa thấy mình trong lol đó :">
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 24, 2013
với lại mình đang chơi rag2 :D , tuy ko hay bằng rag1 nhưng cũng có nhiều cái thú vị
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 24, 2013
mình cũng ít vào lol lắm ^^ , vậy chắc mình có duyên rồi
Reply
:iconxsylum:
Xsylum Featured By Owner Feb 1, 2013
seriously impressed, congrat !
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 18, 2013
Wahh! Thank you! :3 I am glad you like it!
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Jan 8, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Featured at this [link]. Thank you for your contribution ^^
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 18, 2013
wow :X thật vinh dự quá
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Feb 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
X"D
Reply
:iconroundtower:
roundtower Featured By Owner Nov 9, 2012  Hobbyist General Artist
¡Fantástico trabajo! Lo hemos destacado dentro de la carpeta "Featured nº 4 o Destacados nº 4" en Special-Groups. (Es la carpeta donde se exhiben los mejores trabajos del grupo).


Fantastic work! Featured in Special-Groups in folder Featured nº 4. (Best works of the group).


:iconhugfiveplz:
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Nov 9, 2012
WOW , thanks u so much :iconhugfiveplz:
Reply
:iconroundtower:
roundtower Featured By Owner Nov 11, 2012  Hobbyist General Artist
A real pleasure dear friend!

:iconsybi1-plz::iconsybi2-plz:
Reply
:iconvuongkkk:
vuongkkk Featured By Owner Oct 29, 2012
like 1 cai nhi :iconcheerplz:
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Nov 3, 2012
ai zoạy
Reply
:iconvuongkkk:
vuongkkk Featured By Owner Dec 26, 2012
Vietnamese ta voi ta thoi :D
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Nov 3, 2012
thanks 1 cai nhi :iconcheerplz:
Reply
:iconchilongphamle:
chilongphamle Featured By Owner Oct 14, 2012
Thao ve dep qua' :-"
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Oct 24, 2012
:P
Reply
:iconmorik:
Morik Featured By Owner Oct 5, 2012
irelia stronk.
Reply
:icontrashspawn45:
Trashspawn45 Featured By Owner Sep 23, 2012
I keep forgetting Irelia's practically wearing nothing under that armor.
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 25, 2012
u kidding ??? :iconsayplz:
Reply
:icontrashspawn45:
Trashspawn45 Featured By Owner Sep 25, 2012
Well it doesn't seem like it at least
Reply
:iconthesaphiremoon:
thesaphiremoon Featured By Owner Sep 23, 2012  Student Digital Artist
amazing
Reply
:iconamorfis:
Amorfis Featured By Owner Sep 23, 2012  Hobbyist General Artist
Oh my goodness :O
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 25, 2012
:iconilovekrissiplz:
Reply
:iconamorfis:
Amorfis Featured By Owner Sep 25, 2012  Hobbyist General Artist
Okay this is so gorgeous. <3
(And I don't even like Irelia that way >_>)
Can you please do Talon or Vladimir? :33
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 25, 2012
i will try ^^
Reply
:iconamorfis:
Amorfis Featured By Owner Sep 26, 2012  Hobbyist General Artist
Marry me XD
Reply
:iconaitherianbreath:
Aitherianbreath Featured By Owner Sep 23, 2012
ily
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 25, 2012
:P
Reply
:iconwhat-has-happened:
what-has-happened Featured By Owner Sep 23, 2012
awesome! thanks for posting Irelia! this is great!
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 23, 2012
Wahh! Thank you! :3 I am glad you like it !
Reply
:iconkiyamandy:
KiyaMandy Featured By Owner Sep 22, 2012  Hobbyist Digital Artist
Awwwweeesome!!!! i like that the armour even has a matching hair piece and how long her hair is =D
Reply
:iconspoilspoilz:
SpoilSpoilz Featured By Owner Sep 22, 2012  Hobbyist Digital Artist
it looks like she just caused malphite to get 'rock solid' if you know what i mean.

Looks awesome!
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 22, 2012
:)) maybe
Reply
Add a Comment:
 
×
Download JPG 1280 × 1024
Details

Submitted on
September 21, 2012
Image Size
706 KB
Resolution
1280×1024
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
9,051 (9 today)
Favourites
292 (who?)
Comments
39
Downloads
541

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
×