Shop Mobile More Submit  Join Login
Irelia by kiiriin Irelia by kiiriin
Champion in league of legends ^^ , i love this game , so kool ♥

Another my art :) [link]
Add a Comment:
 
:iconexdollium:
Exdollium Featured By Owner Feb 11, 2013
Ý có chơi lol kìa :"> Còn vẽ siêu đẹp nữa :">
Acc lol là gì vậy bạn :">
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 18, 2013
:X cực mê lun í chứ , mình chơi chung acc với bạn ,tên là SecrectPisces :D
Reply
:iconexdollium:
Exdollium Featured By Owner Feb 21, 2013
Ý chết tự dưng lại "ko tìm thấy người chơi" @@
Bạn chơi sever nào vậy ? Nếu là VN thì mình add trong lol nó bảo vậy đó @@
Reply
:iconexdollium:
Exdollium Featured By Owner Feb 21, 2013
Okie :"> Mình add rồi XD
Tìm được người chơi lol lại còn thích vẽ (vẽ đẹp luôn ấy chứ) giống mình thật thích ghê XD
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 22, 2013
vừa mới thấy bạn trong lol phải hok ta ^^ , mà bạn chơi ragnarok bao giờ chưa ?
Reply
:iconexdollium:
Exdollium Featured By Owner Feb 22, 2013
Chơi rùi, nhưng bỏ cũng khá lâu rùi T_T
Uhm bạn vừa thấy mình trong lol đó :">
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 24, 2013
với lại mình đang chơi rag2 :D , tuy ko hay bằng rag1 nhưng cũng có nhiều cái thú vị
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 24, 2013
mình cũng ít vào lol lắm ^^ , vậy chắc mình có duyên rồi
Reply
:iconxsylum:
Xsylum Featured By Owner Feb 1, 2013
seriously impressed, congrat !
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 18, 2013
Wahh! Thank you! :3 I am glad you like it!
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Jan 8, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Featured at this [link]. Thank you for your contribution ^^
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Feb 18, 2013
wow :X thật vinh dự quá
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Feb 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
X"D
Reply
:iconroundtower:
roundtower Featured By Owner Nov 9, 2012  Hobbyist General Artist
¡Fantástico trabajo! Lo hemos destacado dentro de la carpeta "Featured nº 4 o Destacados nº 4" en Special-Groups. (Es la carpeta donde se exhiben los mejores trabajos del grupo).


Fantastic work! Featured in Special-Groups in folder Featured nº 4. (Best works of the group).


:iconhugfiveplz:
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Nov 9, 2012
WOW , thanks u so much :iconhugfiveplz:
Reply
:iconroundtower:
roundtower Featured By Owner Nov 11, 2012  Hobbyist General Artist
A real pleasure dear friend!

:iconsybi1-plz::iconsybi2-plz:
Reply
:iconvuongkkk:
vuongkkk Featured By Owner Oct 29, 2012
like 1 cai nhi :iconcheerplz:
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Nov 3, 2012
ai zoạy
Reply
:iconvuongkkk:
vuongkkk Featured By Owner Dec 26, 2012
Vietnamese ta voi ta thoi :D
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Nov 3, 2012
thanks 1 cai nhi :iconcheerplz:
Reply
:iconchilongphamle:
chilongphamle Featured By Owner Oct 14, 2012
Thao ve dep qua' :-"
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Oct 24, 2012
:P
Reply
:iconmorik:
Morik Featured By Owner Oct 5, 2012
irelia stronk.
Reply
:icontrashspawn45:
Trashspawn45 Featured By Owner Sep 23, 2012
I keep forgetting Irelia's practically wearing nothing under that armor.
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 25, 2012
u kidding ??? :iconsayplz:
Reply
:icontrashspawn45:
Trashspawn45 Featured By Owner Sep 25, 2012
Well it doesn't seem like it at least
Reply
:iconthesaphiremoon:
thesaphiremoon Featured By Owner Sep 23, 2012  Student Digital Artist
amazing
Reply
:iconamorfis:
Amorfis Featured By Owner Sep 23, 2012  Hobbyist General Artist
Oh my goodness :O
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 25, 2012
:iconilovekrissiplz:
Reply
:iconamorfis:
Amorfis Featured By Owner Sep 25, 2012  Hobbyist General Artist
Okay this is so gorgeous. <3
(And I don't even like Irelia that way >_>)
Can you please do Talon or Vladimir? :33
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 25, 2012
i will try ^^
Reply
:iconamorfis:
Amorfis Featured By Owner Sep 26, 2012  Hobbyist General Artist
Marry me XD
Reply
:iconaitherianbreath:
Aitherianbreath Featured By Owner Sep 23, 2012
ily
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 25, 2012
:P
Reply
:iconwhat-has-happened:
what-has-happened Featured By Owner Sep 23, 2012
awesome! thanks for posting Irelia! this is great!
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 23, 2012
Wahh! Thank you! :3 I am glad you like it !
Reply
:iconkiyamandy:
KiyaMandy Featured By Owner Sep 22, 2012  Hobbyist Digital Artist
Awwwweeesome!!!! i like that the armour even has a matching hair piece and how long her hair is =D
Reply
:iconspoilspoilz:
SpoilSpoilz Featured By Owner Sep 22, 2012  Hobbyist Digital Artist
it looks like she just caused malphite to get 'rock solid' if you know what i mean.

Looks awesome!
Reply
:iconkiiriin:
kiiriin Featured By Owner Sep 22, 2012
:)) maybe
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 21, 2012
Image Size
706 KB
Resolution
1280×1024
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
9,469
Favourites
293 (who?)
Comments
39
Downloads
550

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
×